Cenik se uporablja skladno s Pravilnikom o uporabi glasbenih instrumentov in prostorov Glasbene šole "Risto Savin" Žalec.