Glasbena šola
"Risto Savin" Žalec

Aškerčeva 9, 3310 Žalec
Slovenija

T: 03 710 28 60
M: 051 454 457
F: 03 710 28 60

Ravnatelj

mag. Gorazd Kozmus

Tajništvo VIZ

Nika Godler

E: tajnistvo@gszalec.si

Knjižnica, pomočnica ravnatelja

Maja Keblič

E: knjiznica@gszalec.si

Računovodstvo

Vodja računovodstva:
Bina Lokar

E: tajnistvo@gszalec.si