Prostovoljne donacije za šolski sklad lahko nakažete na naš transakcijski račun:
01390-6030714152

ZBIRALNA AKCIJA PRAZNIH KARTUŠ IN TONERJEV
V korist šolskega sklada lahko prispevate tudi v obliki oddaje praznih kartuš ali tonerjev v ekološki zabojnik, ki se nahaja v avli glasbene šole.

Zahvaljujemo se vam za donacije!