Glasbena šola »Risto Savin« Žalec, želi ostati uveljavljena, družbeno odgovorna nosilka glasbenega izobraževanja. Delovanje šole mora biti prepoznavno po kakovostnem in odlicnem izobraževalnem delu. V ljudeh želimo prebuditi potrebo po aktivnem ali pasivnem ukvarjanju s kulturo. Vzgojiti želimo ljubiteljske glasbenike, bodisi izvajalce ali poslušalce. Z našim delom želimo vzgojiti razgledane ljudi, in jih na kulturno- glasbenem podrocju obogatiti z dodatnim znanjem. Tiste ucence, v katerih prepoznamo vecjo nadarjenost in ljubezen do glasbe, pa želimo usmeriti na pot nadaljnjega glasbenega izobraževanja. Prepoznavnost tistih, ki se bodo odlocili, da njihovo glasbeno pot nadaljujejo na srednji šoli, mora biti prav tako jasna kot njihovo znanje s katerim so prišli na srednjo šolo. Prav za vse pa si želimo, da bi za vedno obdržali ljubezen do glasbe, pa ceprav v nekem oddaljenem skritem kotičku srca.