Obveščamov vas, da so učenci dolžni obiskovati pouk Nauka o glasbi v občini svojega prebivališča, kjer delujejo naši dislocirani oddelki.

Razdelitev urnikov pri učiteljih individualnega pouka bo za VSE učence potekala
V PONEDELJEK, 3. SEPTEMBRA 2018, od 16.00 do 18.00 ure v Glasbeni šoli »Risto Savin« Žalec za VSE oddelke.


PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

Pouk bo potekal od torka, 4. 9. 2018 dalje po urniku.

Seznam učbenikov, ki jih bodo vaši otroci potrebovali pri skupinskem pouku v šolskem letu 2018/2019: 
- Predšolska glasbena vzgoja: Mojca Tratar: Predšolska glasbena vzgoja;
- Glasbena pripravnica: Brigita Tornič Milharčič, Karmen Širca Constantini: V deželi glasbe;
- Nauk o glasbi:
1.r. Olga Ulokina, Alenka Urbančič, Vildana Repše: Nauk o glasbi 1;
2.r. Olga Ulokina, Alenka Urbančič, Vildana Repše: Nauk o glasbi 2;
3.r. Brigita Tornič Milharčič, Karmen Širca Constantini: Mali glasbeniki 3;
4.r. Brigita Tornič Milharčič, Karmen Širca Constantini: Mali glasbeniki 4;
5.r. Brigita Tornič Milharčič, Karmen Širca Constantini: Mali glasbeniki 5;
6.r. Brigita Tornič Milharčič, Karmen Širca Constantini: Mali glasbeniki 6;
- Baletna teorija: ni učbenika
- Solfeggio:
Solfeggio I, Mojca Pavčič Širca: Solfeggio I
Solfeggio II, Mojca Pavčič Širca: Solfeggio II
Solfeggio II, Mojca Pavčič Širca: Solfeggio II

RAZPORED UČENCEV PO RAZREDIH:
 
Predšolska glasbena vzgoja

Glasbena pripravnica

1. RAZRED NAUKA O GLASBI (RAZRED A, B, C - ŽALEC; RAZRED D - ODDELEK VRANSKO; RAZRED E - ODDELEK PREBOLD; RAZRED F - ODDELEK POLZELA; RAZRED G - ODDELEK BRASLOVČE)

2. RAZRED NAUKA O GLASBI (RAZRED A, B, C - ŽALEC; RAZRED D - ODDELEK VRANSKO; RAZRED E - ODDELEK PREBOLD; RAZRED F - ODDELEK POLZELA; RAZRED G - ODDELEK BRASLOVČE)

3. RAZRED NAUKA O GLASBI (RAZRED A, B, C - ŽALEC; RAZRED D - ODDELEK VRANSKO; RAZRED E - ODDELEK PREBOLD; RAZRED F - ODDELEK POLZELA; RAZRED G - ODDELEK BRASLOVČE)

4. RAZRED NAUKA O GLASBI (RAZRED A, B, C - ŽALEC; RAZRED D - ODDELEK VRANSKO; RAZRED E - ODDELEK PREBOLD; RAZRED F - ODDELEK POLZELA; RAZRED G - ODDELEK BRASLOVČE)

5. RAZRED NAUKA O GLASBI (RAZRED A, B, C - ŽALEC; RAZRED D - ODDELEK VRANSKO; RAZRED E - ODDELEK PREBOLD; RAZRED F - ODDELEK POLZELA; RAZRED G - ODDELEK BRASLOVČE)

6. RAZRED NAUKA O GLASBI (RAZRED A, B, C - ŽALEC; RAZRED D - ODDELEK VRANSKO; RAZRED E - ODDELEK PREBOLD; RAZRED F - ODDELEK POLZELA; RAZRED G - ODDELEK BRASLOVČE)


SOLFEGGIO I

SOLFEGGIO II


ODDELEK PLESA

PLESNI VRTEC
PLESNA PRIPRAVNICA 1
PLESNA PRIPRAVNICA 2
PLESNA PRIPRAVNICA 3
BALET 1.R.
BALET 2.R.
BALET 3.R.