----------------------------------------------------------------------
Žalec, 31. 08. 2021

Vabilo na sestanek staršev na daljavo - roditeljski sestanek

Spoštovani starši,

zaradi ukrepov za zajezitev epidemije COVID 19, tudi letošnje šolsko leto začenjamo po posebnem protokolu. To je model B, ki predvideva izvajanje sestankov, kot so roditeljski sestanki, govorilne ure in podobno, na daljavo.  Ker je ena izmed nalog uvodnih sestankov tudi izvolitev predstavnika oddelka v svetu staršev, vas tokrat vabimo, da se udeležite roditeljskega sestanka na daljavo in:

 
  1. predlagate kandidata, ki bi v tem šolskem letu zastopal vaš oddelek v svetu staršev
ali
       2. se javite za funkcijo predstavnika oddelka, ki bo v tem šolskem letu zastopal vaš oddelek v svetu staršev (tudi v tem primeru potrebujete predlagatelja).

Predloge lahko podate osebno ali po elektronski pošti na e-naslov tajnistvo@gszalec.si.

V primeru da predlagate kandidata, morate priložiti tudi njegovo pisno soglasje, v primeru, da se javite za to funkcijo, to jasno zapišite v elektronskem sporočilu in predložite predlagatelja.

Vsak oddelek ima v svetu staršev enega predstavnika, razen oddelka glasbil s tipkami in plesa, ki ima dva.

Predloge lahko podate do četrtka, 2.9.2021, do 15. ure. Imena z največ glasovi po posameznih oddelkih bomo v petek, 3.9.2020 objavili. Morebitne pripombe na seznam kandidatov za člane v svetu staršev v šolskem letu 2021/2022, lahko podate od objave kandidatov pa do vključno ponedeljka, 6.9.2021, do 8. ure. Po tem roku bodo kandidati voljeni kot predstavniki staršev v šolskem letu 2021/2022.


Mag. Gorazd Kozmus,
ravnatelj